Αποκτήστε ή ανανεώστε το πιστοποιητικό ADR οδηγούΤα πιστοποιητικά οδηγών ADR, η ισχύς των οποίων λήγει μεταξύ 1ης Μαρτίου 2020 και 1ης Σεπτεμβρίου 2021, παραμένουν σε ισχύ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 για τις διεθνείς μεταφορές και μέχρι 30 Οκτωβρίου 2021 για τις εσωτερικές μεταφορές.

Παρέχεται, κατ’ εξαίρεση, η δυνατότητα στους κατόχους όλων των παραπάνω πιστοποιητικών να συμμετέχουν και μετά τη λήξη των πιστοποιητικών τους σε εξετάσεις ανανέωσης έως την 30η Οκτωβρίου 2021.


Βασική εκπαίδευση

Βασική εκπαίδευση

245 €

Απόκτηση πιστοποιητικού κατηγορίας Π1,
για την μεταφορά με φορτηγό,
όλων των υλικών,
εκτός κλάσης 1 και κλάσης 7

Ενημερωτικό

Βασική εκπαίδευση + βυτία

Βασική εκπαίδευση + βυτία

365 €

Απόκτηση πιστοποιητικού κατηγορίας Π5,
για την μεταφορά με φορτηγό ή βυτίο,
όλων των υλικών,
εκτός κλάσης 1 και κλάσης 7

Ενημερωτικό

Όλες οι κλάσεις

Όλες οι κλάσεις πιστοποιητικού

525 €

Απόκτηση πιστοποιητικού κατηγορίας Π8,
για την μεταφορά με φορτηγό ή βυτίο,
όλων των υλικών, όλων των κλάσεων

Ενημερωτικό

Ανανεώσεις ADR

Ανανέωση πιστοποιητικού

Από 140 έως 192,5 €

Ανανέωση πιστοποιητικού ADR οδηγού.
Την ανανέωση μπορείτε να την κάνετε
οποιαδήποτε στιγμή,
στο τελευταίο έτος της λήξης

Ενημερωτικό

Διαδικασία που θα ακολουθήσετε

Αρχική1

Εγγραφή

Κάντε την εγγραφή σας αυτοπρόσωπα ή μέσω courier.
Αρχική2

Σεμινάριο

Παρακολουθήστε σεμινάριο απόκτησης η ανανέωσης πιστοποιητικού ADR
Αρχική3

Εξετάσεις

Δηλώστε συμμετοχή στις εξετάσεις απόκτησης ή ανανέωσης πιστοποιητικού ADR
Αρχική4

Πιστοποιητικό

Παραλάβετε ή δηλώστε που θέλετε να στείλουμε το πιστοποιητικό ADR

Απόκτηση ή ανανέωση πιστοποιητικού ADR οδηγού

Αποκτήστε Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ)


Διαδικασία που θα ακολουθήσετε

Αρχική1

Εγγραφή

Κάντε την εγγραφή σας αυτοπρόσωπα ή μέσω courier.
Αρχική2

Σεμινάριο

Παρακολουθήστε σεμινάριο απόκτησης ΠΕΕ
Αρχική3

Εξετάσεις

Δηλώστε συμμετοχή στις εξετάσεις απόκτησης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας
Αρχική4

Πιστοποιητικό

Παραλάβετε ή δηλώστε που θέλετε να στείλουμε το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας

Απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας φορτηγού ή λεωφορείου

Συνεργάτες

Όλα τα πιστοποιητικά και με πρόγραμμα ΛΑΕΚ

ΛΑΕΚ