Αποκτήστε ή ανανεώστε το πιστοποιητικό ADR οδηγούΓια την συμμετοχή στις εξετάσεις απόκτησης ή ανανέωσης πιστοποιητικού ADR οδηγού είναι η απαραίτητη η προσκόμιση αποτελέσματος διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης (selftest) από τον κορωνοϊό COVID-19 έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την εξέταση.


Τα πιστοποιητικά οδηγών ADR, η ισχύς των οποίων λήγει μεταξύ 1ης Μαρτίου 2020 και 1ης Σεπτεμβρίου 2021, παραμένουν σε ισχύ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.


Βασική εκπαίδευση

Βασική εκπαίδευση

245 €

Απόκτηση πιστοποιητικού κατηγορίας Π1,
για την μεταφορά με φορτηγό,
όλων των υλικών,
εκτός κλάσης 1 και κλάσης 7

Ενημερωτικό

Βασική εκπαίδευση + βυτία

Βασική εκπαίδευση + βυτία

365 €

Απόκτηση πιστοποιητικού κατηγορίας Π5,
για την μεταφορά με φορτηγό ή βυτίο,
όλων των υλικών,
εκτός κλάσης 1 και κλάσης 7

Ενημερωτικό

Όλες οι κλάσεις

Όλες οι κλάσεις πιστοποιητικού

525 €

Απόκτηση πιστοποιητικού κατηγορίας Π8,
για την μεταφορά με φορτηγό ή βυτίο,
όλων των υλικών, όλων των κλάσεων

Ενημερωτικό

Ανανεώσεις ADR

Ανανέωση πιστοποιητικού

Από 140 έως 190 €

Ανανέωση πιστοποιητικού ADR οδηγού.
Την ανανέωση μπορείτε να την κάνετε
οποιαδήποτε στιγμή,
στο τελευταίο έτος της λήξης

Ενημερωτικό

Διαδικασία που θα ακολουθήσετε

1

Εγγραφή

Κάντε την εγγραφή σας σε ένα από
τα γραφεία μας ή μέσω courier.
2

Σεμινάριο

Παρακολουθήστε το σεμινάριο για την
απόκτηση η ανανέωση του πιστοποιητικού ADR
3

Εξετάσεις

Δηλώστε συμμετοχή στις εξετάσεις απόκτησης
ή ανανέωσης του πιστοποιητικού ADR
4

Πιστοποιητικό

Παραλάβετε ή δηλώστε που θέλετε να στείλουμε
το πιστοποιητικό ADR

Απόκτηση ή ανανέωση πιστοποιητικού ADR οδηγού


Για την συμμετοχή στις εξετάσεις απόκτησης ή ανανέωσης πιστοποιητικού ADR οδηγού είναι η απαραίτητη η προσκόμιση αποτελέσματος διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης (selftest) από τον κορωνοϊό COVID-19 έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την εξέταση.


Τα πιστοποιητικά οδηγών ADR, η ισχύς των οποίων λήγει μεταξύ 1ης Μαρτίου 2020 και 1ης Σεπτεμβρίου 2021, παραμένουν σε ισχύ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Αποκτήστε Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ)


Διαδικασία που θα ακολουθήσετε

1

Εγγραφή

Κάντε την εγγραφή σας σε ένα από
τα γραφεία μας ή μέσω courier.
2

Σεμινάριο

Παρακολουθήστε το σεμινάριο για την
απόκτηση του PEE
3

Εξετάσεις

Δηλώστε συμμετοχή στις εξετάσεις απόκτησης
του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας
4

Πιστοποιητικό

Παραλάβετε ή δηλώστε που θέλετε να στείλουμε
το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας

Απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας φορτηγού ή λεωφορείου

Συνεργάτες

Όλα τα πιστοποιητικά και με πρόγραμμα ΛΑΕΚ

ΛΑΕΚ