Βασική

(Π1)

200

Για μεταφορά με φορτηγά όλων των συσκευασιών εκτός της κλάσης 1 (εκρηκτικά) και της κλάσης 7 (ραδιενεργά).

 • Κατάθεση φακέλου
 • Παράβολα
 • Εγχειρίδιο
 • 18 ώρες σεμινάριο
 • Εξετάσεις
 • Παραλαβή πιστοποιητικού
 • Κόστος επανεξέτασης 15 €

Βασική + Βυτία + Κλάση 1
(Π6)

350

Μεταφορά με φορτηγά ή βυτία όλες τις συσκευασίες εκτός κλάση 7 (ραδιενεργά).

 • Κατάθεση φακέλου
 • Παράβολα
 • Εγχειρίδιο
 • 38 ώρες σεμινάριο
 • Εξετάσεις
 • Παραλαβή πιστοποιητικού
 • Κόστος επανεξέτασης 15 €

Επόμενες εξετάσεις πιστοποιητικού ADR οδηγού

13-14 Ιουνίου 2018
12-13 Σεπτεμβρίου 2018
21-22 Νοεμβρίου 2018

 

ΠΕΕ επιβατικών μεταφορών


280

Για την έκδοση ΑΟΜ μεταφορικής επιχείρισης φορτηγών

 • Παράβολα
 • Κατάθεση φακέλου
 • Εγχειρίδιο
 • 45 ώρες σεμινάριο
 • Τεστ προσομοίωσης εξετάσεων
 • Εξετάσεις
 • Παραλαβή πιστοποιητικού
 • Επανεξέταση 50 €
 • Ψηφιακό υλικό για το επάγγελμα του μεταφορέα

Επέκταση ΠΕΕ από εθνικών σε διεθνών

130

Για την έκδοση ΑΟΜ μεταφορικής επιχείρισης φορτηγών

 • Παράβολα
 • Κατάθεση φακέλου
 • Εγχειρίδιο
 • 15 ώρες σεμινάριο
 • Τεστ προσομοίωσης εξετάσεων
 • Εξετάσεις
 • Παραλαβή πιστοποιητικού
 • Επανεξέταση 50 €
 • Ψηφιακό υλικό για το επάγγελμα του μεταφορέα

Επόμενες εξετάσεις πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας 27 Ιουνίου 2018

Όλα τα πιστοποιητικά και με πρόγραμμα ΛΑΕΚ

ΛΑΕΚ

Διάλεξε έναν συνεργάτη μας