Επιστροφή στις επιλογές

Τεστ 7 -Κλάση 7

Τεστ στην κλάση 7, 15 ερωτήσεων. Το τεστ θεωρείτε επιτυχημένο όταν απαντήσετε σε 12 σωστές ερωτήσεις.