Επιστροφή στις επιλογές

Τεστ 1 -Κλάση 1

Τεστ στην κλάση 1, 15 ερωτήσεων. Το τεστ θεωρείτε επιτυχημένο όταν απαντήσετε σε 12 σωστές ερωτήσεις.