08/05/2020

Ισχύς πιστοποιητικών ADR οδηγού που έχουν λήξει μετά της 1 Μαρτίου 2020

Τα πιστοποιητικά οδηγών ADR, η ισχύς των οποίων λήγει μεταξύ 1ης Μαρτίου 2020 και 1ης Νοεμβρίου 2020, παραμένουν σε ισχύ μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020. Η […]
22/01/2020

Εξοπλισμός και σήμανση βυτιοφόρων μεταφοράς πετρελαιοειδών σύμφωνα με την συνθήκη ADR

Σύμφωνα με τη Συνθήκη ADR ένα όχημα που μεταφέρει πετρελαιοειδή θα πρέπει να επισημαίνετε κατάλληλα και να διαθέτει εξοπλισμό ασφαλείας σε περίπτωση ατυχήματος. Η σήμανση και ο εξοπλισμός […]
09/08/2018

Παραβάσεις και διοικητικές κυρώσεις

Παραβάσεις της νομοθεσίας οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων, κατάταξη των παραβάσεων σε κατηγορίες και διοικητικές κυρώσεις. Δημοσιεύτηκε  στο ΦΕΚ Β’ 3135/31.07.2018 η Υπουργική Απόφαση αριθμ. οικ. Γ6/57084/1981/2018 «Παραβάσεις της […]