08/05/2020

Ισχύς πιστοποιητικών ADR οδηγού που έχουν λήξει μετά της 1 Μαρτίου 2020

Τα πιστοποιητικά οδηγών ADR, η ισχύς των οποίων λήγει μεταξύ 1ης Μαρτίου 2020 και 1ης Νοεμβρίου 2020, παραμένουν σε ισχύ μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020. Η […]
24/02/2020

Ολοκλήρωση εξετάσεων πιστοποιητικού ADR Φεβρουαρίου 2020

Ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις απόκτησης και ανανέωσης πιστοποιητικού ADR οδηγού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης περιόδου Φεβρουαρίου 2020. Στις εξετάσεις απόκτησης η Thessdrive συμμετείχε με 24 υποψήφιους σε […]
09/01/2020
Εξετάσεις ADR Θεσσαλονίκη

Εξετάσεις απόκτησης ανανέωσης πιστοποιητικού ADR 1ης περιόδου 2020

Οι εξετάσεις για την αρχική απόκτηση πιστοποιητικού ADR οδηγού (βασική κατηγορία και επεκτάσεις) της 1ης περιόδου  2020, θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 19/02/2020 και οι εξετάσεις για την ανανέωση  […]
04/10/2019

Ολοκλήρωση εξετάσεων πιστοποιητικού ADR Σεπτεμβρίου 2019

Ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις απόκτησης και ανανέωσης πιστοποιητικού ADR οδηγού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης περιόδου Σεπτεμβρίου 2019. Στις εξετάσεις απόκτησης η Thessdrive συμμετείχε με 23 υποψήφιους σε […]
22/02/2019

Ολοκλήρωση εξετάσεων πιστοποιητικού ADR Φεβρουαρίου 2019

Ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις απόκτησης και ανανέωσης πιστοποιητικού ADR οδηγού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης περιόδου Φεβρουαρίου 2019. Στις εξετάσεις απόκτησης, η Thessdrive συμμετείχε με 25 υποψήφιους σε […]
23/01/2019

Εξετάσεις πιστοποιητικού ADR οδηγού 1η περίοδος, 20-21 Φεβρουαρίου 2019

Οι εγγραφές και τα μαθήματα για την απόκτηση ή ανανέωση, πιστοποιητικού ADR, οδηγού της πρώτης περιόδου 2019 ξεκίνησαν. Σας ενημερώσουμε και για την πρόσφατη αλλαγή στον […]
07/11/2018

Εξετάσεις απόκτησης ανανέωσης πιστοποιητικού ADR οδηγού Νοέμβριος 2018

Το πιστοποιητικό ADR οδηγού είναι απαραίτητο για την άσκηση του επαγγέλματος οδηγού και είναι υποχρεωτικό για την μεταφορά επικινδύνων φορτίων. Το πιστοποιητικό μπορεί να αποκτηθεί και […]
14/09/2018

Ολοκλήρωση εξετάσεων πιστοποιητικού ADR Σεπτεμβρίου 2018

Ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις απόκτησης και ανανέωσης πιστοποιητικού ADR οδηγού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης περιόδου Σεπτεμβρίου 2018. Στις εξετάσεις απόκτησης, η Thessdrive συμμετείχε με 25 υποψήφιους σε […]
14/06/2018

Αποτελέσματα 3ης περιόδου (Ιούνιος) 2018, εξετάσεων ADR οδηγού.

Ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις αρχικής χορήγησης και ανανέωσης πιστοποιητικού ADR οδηγού της 2ης περιόδου 2018. Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: Εξετάσεις αρχικής χορήγησης 13/06/2018 Συμμετέχοντες Παρόντες […]