Επιστροφή στις επιλογές

Βασική εκπαίδευση - κεφάλαιο 4

Το κεφάλαιο 4 «Οχήματα μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων και οδική ασφάλεια» περιέχει 20 ερωτήσεις.