Επιστροφή στις επιλογές

Βασική εκπαίδευση - κεφάλαιο 4

Το κεφάλαιο 4 “Οχήματα μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων και οδική ασφάλεια” περιέχει 20 ερωτήσεις.