Παράταση λήξης πιστοποιητικού ADR οδηγού έως 30 Σεπτεμβρίου 2021.