Ολοκλήρωση εξετάσεων πιστοποιητικού ADR Νοεμβρίου 2018