Εξετάσεις πιστοποιητικού ADR οδηγού 1η περίοδος, 20-21 Φεβρουαρίου 2019