Εξετάσεις απόκτησης ΠΕΕ 1ης περιόδου 2017 στην Θεσσαλονίκη.