Εξετάσεις απόκτησης ανανέωσης πιστοποιητικού ADR 1ης περιόδου 2020