Αποτελέσματα 2ης περιόδου (Απρίλιος 2018) 2018, εξετάσεων ADR οδηγού.