Αποτελέσματα 3ης περιόδου (Ιούνιος) 2018, εξετάσεων ADR οδηγού.